اگر دستگاه پکیج بوتان مدل بنسره پرو دارید و دنبال ارور های آن میباشد میتوانید از مطلب زیر استفاده کنید:

[http://www.aparat.com/v/UaK9E]
تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644 بینا 

آموزش تعمیر پکیج آریستون، آلزان، آماتیس، ا ج ا، اخگر، استانبول، ال جی، ایتالترم، ایران رادیاتور، ایساتیس، ایمرگاس، باکسی، بایکان، بایماک، بوتان، بوش، بیاسی، پلار، تاچی، دئوترم، دمراد، دیلاکس، دیمردکوم، رادیانت، روکا، روکا و وستن، ری، سونیه دوال، شاپه، شفیع سازه، شرق، فاگور، فرولی، گارز، گرم ایران، گلدیران، لامبرت، لورچ، مارس، مگاترم، ناوین، نو افلوریدا، والترو، وایلانت در کرمان: 09364284644 بینا.


کد خطا مفهوم کد خطا
AL 10عدم تشکیل شعله (شیر گاز، جرقه زنی، حسگر)
AL 11روشن شدن مشعل بدون ارسال فرمان از برد
AL 20قطعی، خرابی یا عمل کردن کلید حرارتی
AL 22قطعی، خرابی یا عمل کردن ترموستات دود
AL 40افت فشار آب (پس از 1 دقیقه)
AL 41افت فشار آب (تا 1 دقیقه)
AL 42خرابی یا قطعی ترانس دیوسر
AL 51-59خرابی برد
AL 60قطعی NTC آبگرم مصرفی
AL 71قطعی NTC مدار گرمایش
AL 77قطعی NTC گرمایش از کف
AL 21خرابی سنسور روی مشعل
AL 22قطع ارتباط مجموعه سیم با برد
AL 30وجود اشکال در حسگر فشار دودکش (پس از 1 دقیقه)
AL 31وجود اشکال در حسگر فشار دودکش (تا 1 دقیقه)
AL 50روشن شدن مشعل بدون ارسال فرمان از برد
J 0خرابی برد کنترل و برد نمایشگر
J 1قرار گرفتن شوفاژ در حالت کنترلی (پس از 1 دقیقه)