اگر دستگاه پکیج آریستون دارید و دنبال ارور های آن میباشد میتوانید از مطلب زیر استفاده کنید:

[http://www.aparat.com/v/4YgQO]

تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644 بینا 

آموزش تعمیر پکیج آریستون، آلزان، آماتیس، ا ج ا، اخگر، استانبول، ال جی، ایتالترم، ایران رادیاتور، ایساتیس، ایمرگاس، باکسی، بایکان، بایماک، بوتان، بوش، بیاسی، پلار، تاچی، دئوترم، دمراد، دیلاکس، دیمردکوم، رادیانت، روکا، روکا و وستن، ری، سونیه دوال، شاپه، شفیع سازه، شرق، فاگور، فرولی، گارز، گرم ایران، گلدیران، لامبرت، لورچ، مارس، مگاترم، ناوین، نو افلوریدا، والترو، وایلانت در کرمان: 09364284644 بینا.

کد خطامفهوم کد خطا
مدار اصلی
101گرمای بیش از حد
103نقص در مدار سیرکولاسیون یا عدم وجود آب در مدار Gradient Tman > 7 °c/sec برای 3 مرتبه
104نقص در مدار سیرکولاسیون یا عدم وجود آب در مدار Gradient Tman > 20 °c/sec or Gradient Trit > 20 °c/sec
105نقص در مدار سیرکولاسیون یا عدم وجود آب در مدار Tman – Trit > 55 °c for 3 times
106نقص در مدار سیرکولاسیون یا عدم وجود آب در مدار Trit > Tman + 10 °c for 3 times
107نقص در مدار سیرکولاسیون یا عدم وجود آب در مدار Trit > Tman + 30 °c
110باز یا مدار کوتاه شدن سنسور رفت سیستم گرمایشی ( NTC 1 )
112باز یا مدار کوتاه شدن سنسور برگشت سیستم گرمایشی ( NTC 2 )
114باز یا مدار کوتاه شدن سنسور بیرونی
116باز بودن مدار ترموستات
1P1نقص در مدار سیرکولاسیون یا عدم وجود آب در مدار Gradient Tman > 7 °c/sec
1P2نقص در مدار سیرکولاسیون یا عدم وجود آب در مدار Tman – Trit > 55 °c
1P3نقص در مدار سیرکولاسیون یا عدم وجود آب در مدار Trit > Tman + 10 °c
مدار بهداشتی
201باز یا مدار کوتاه شدن سنسور آبگرم ( NTC s )
202باز یا مدار کوتاه شدن سنسور پایینی مخزن
203باز یا مدار کوتاه شدن سنسور سوئیچ – روشن
204باز یا مدار کوتاه شدن سنسور کلکتور خورشیدی
205باز یا مدار کوتاه شدن سنسور ورودی گرمایشی سیستم خورشیدی
206مدار کوتاه شدن سنسور ورودی بهداشتی خورشیدی
207دمای بیش از اندازه مانیفولد خورشیدی
208پایین بودن دمای مانیفولد خورشیدی (حفاظت در برابر یخ زدگی)
PCB
301خطای EEPROM
302خطای برقراری ارتباط
303خطای داخلی برد
304بیش از 5 ریست در 15 دقیقه
305خطای داخلی برد
306خطای داخلی برد
307خطای داخلی برد
ارتباط با تجهیزات جانبی
401خطا در برقاری ارتباط بین مودم و Bus
402خطای داخلی مودم
403خطا در سیم کارد مودم
404خطا در برقاری ارتباط بین مودم و کارد
405خطای داخلی مودم
406خطای داخلی مودم
407باز یا مدار کوتاه شدن سنسور اتاقی
احتراق و تشکیل شعله
501نبود شعله
502تشخیص شعله یا بسته شدن شیر گاز
503یکنواخت نیودن شعله در طی عملیات
504تشخیص 3 بار جداشدگی شعله در طی عملیات
ورودی هوا / خروجی دود
601فعال شدن ترموستات دود (تنها در پکیج با محفظه احتراق باز)
602فعال شدن ترموستات دود (تنها در پکیج با محفظه احتراق باز)  
607فعال شدن پرشرسوئیچ قبل از مرحله احتراق
6P1تاخیر در بسته شدن پرشرسوئیچ
6P2باز شدن پرشرسوئیچ در زمان روشن بودن فن