اگر دستگاه پکیج ایساتیس مدل Kareez دارید و دنبال ارور های آن میباشد میتوانید از مطلب زیر استفاده کنید:

[http://www.aparat.com/v/WgMrE]

تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644 بینا 

آموزش تعمیر پکیج آریستون، آلزان، آماتیس، ا ج ا، اخگر، استانبول، ال جی، ایتالترم، ایران رادیاتور، ایساتیس، ایمرگاس، باکسی، بایکان، بایماک، بوتان، بوش، بیاسی، پلار، تاچی، دئوترم، دمراد، دیلاکس، دیمردکوم، رادیانت، روکا، روکا و وستن، ری، سونیه دوال، شاپه، شفیع سازه، شرق، فاگور، فرولی، گارز، گرم ایران، گلدیران، لامبرت، لورچ، مارس، مگاترم، ناوین، نو افلوریدا، والترو، وایلانت در کرمان: 09364284644 بینا.

کد خطامفهوم کد خطاعلت احتمالی
E01گرمای بیش از حدخرابی NTC
خرابی ترموستات حد و یا کابل آن
خرابی پمپ
گرفتگی مسیر
وجود هوا در سیستم
تنظیم نبودن شیر گاز
E02تغییر دمای آبگرم گرمایش رفت در یک ثانیه بیشتر از 7 °c باشد و این حالت برای 3 مرتبه تکرار شود.وجود هوا در سیستم
رسوب مبدل ثانویه
خرابی NTC
خرابی کیت شیر سه راهه
خرابی پمپ
E03تغییر دمای آبگرم گرمایش رفت در یک ثانیه بیشتر از 20 °c باشد و یا تغییر دمای آبگرم برگشت در یک ثانیه بیشتر از 20 °c باشد.وجود هوا در سیستم
رسوب مبدل ثانویه
خرابی NTC  
خرابی کیت شیر سه راهه  
خرابی پمپ  
E04دمای آبگرم گرمایش رفت 55 °c از برگشت بیشتر بوده و این روند 3 مرتبه تکرار گردد.وجود هوا در سیستم  
رسوب مبدل ثانویه  
خرابی NTC    
خرابی کیت شیر سه راهه    
خرابی پمپ    
E05دمای آبگرم گرمایش برگشت 10 °c از رفت بیشتر بوده و این روند 3 مرتبه تکرار گردد.وجود هوا در سیستم
عدم نصب صحیح NTC ها
خرابی NTC
خرابی پمپ
مسدود شدن مسیر
E06دمای آبگرم گرمایش برگشت 30 °c از رفت بیشتر است.وجود هوا در سیستم
اتصال ناصحیح پکیج به سیستم های
گرمایشی
مسدود شدن مسیر
خرابی NTC
عدم نصب صحیح NTC ها
E10خطا در قرائت سنسور فشارخرابی سنسور فشار
خرابی کابل سنسور فشار و قطعی یا اتصال کوتاه آن
E11فشار آب در مدار کمتر از 4 / 0 بار باشد.
E12فشار مدار آب بیشتر از 3 بار باشد .
E13خرابی سنسور رفت گرمایش NTC1
E14خرابی سنسور برگشت گرمایش NTC2
E15خرابی سنسور آب بهداشتی NTC3
E16خطا در سنسور خارجی NTC4
E21وجود خطا در برد که باعث توقف پکیج می شود.برد خراب شده است.
E30در صورت تشکیل نشدن شعله یا عدم تشخیص شعله توسط الکترود تشخیص شعله
E31تشکیل شعله وقتی شیر گاز بسته است .خرابی شیر گاز
خرابی در برد
E32در صورت پرش شعله از روی سطح برنر ( 10 مرتبه پرش در یک مرتبه درخواست گرمایش)خرابی در برد
خرابی الکترود تشخیص شعله
عدم نصب صحیح دودکش
E41قبل از شروع سیکل تشکیل شعله، پرشر سوئیچ هوا فعال باشد .
E42در حین کار پکیج، پرشرسوئیچ باز شده باشد .
E43تأخیر در بسته شدن پرشر سوئیچ هوا
E50عدم اتصال کانکتور CN4
E51عدم اتصال کانکتور CN10
E60خطا در قسمت پمپ
E61اختلال در کارکرد پمپمشکل در برد
P01تغییر دمای آبگرم گرمایش رفت در یک ثانیه بیشتر از 7 °c باشد .مانند خطای E02
P02دمای آبگرم گرمایش رفت 55 °c از برگشت بیشتر باشد .مانند خطای E02
P03دمای آبگرم گرمایش برگشت 10 °c از رفت بیشتر باشد .مانند خطای E02
P06فشار پایین آب مسیر گرمایش
P07فشار بالای آب مسیر گرمایش
P21اولین شکست در به وجود آمدن شعلهمانند خطای E30
P22دومین شکست در به وجود آمدن شعلهمانند خطای E30
P23قطع شعله در حین کار پکیجخرابی الکترود تشخیص شعله