برای تعویض برد پکیج های ایران رادیاتور مدل M، ECO و B میتوانید از ویدیوی زیر بهره ببرید:
[http://aparat.com/v/iENho]

تعمیر پکیج درکرمان: 09364284644 بینا