ارور چهل هفتاد (چشمک زدن چراغ های 40 و 70) و یا نمایش E1 در صفحه نمایشگر دستگاه های ایران رادیاتور به معنی کمبود فشار آب در دستگاه پکیج میباشد. در این حالت دستگاه پکیج کار نمیکند زیرا به پمپ پکیج فشار وارد میشود. برای رفع این ارور ویدیوی زیر را ببینید:
[http://www.aparat.com/v/MeHOq]