در ویدیوی زیر گرم نشدن رادیاتور هات به علت رسوب داشتن آن ها را میبینید:
[http://www.aparat.com/v/j5RTz]
[http://www.aparat.com/v/j5RTz]